Czym jest programowanie?

W najprostszych słowach programowanie możemy określić, jako proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymania kodu programu. Mowa tutaj o tak zwanym kodzie źródłowym programu. Wszystkie te etapy są bardzo ważne w kontekście powstawania nowego oprogramowania. Wszystko zaczyna się od odpowiedniego zaprojektowania programu komputerowego. Określamy na tym etapie, jakie mają być zadania określonego programu oraz jego możliwości. Mówiąc wprost chodzi tu o określenie, do czego program ma służyć i jak ma działać. Po etapie projektowania przychodzi czas na tworzenie programu. W tym kontekście chodzi o napisani z wykorzystaniem wybranego i odpowiedniego do tych celów języka programowania kodu źródłowego programu. Jeżeli mamy już gotowy kod źródłowy należy go przetestować. Dlaczego testy są tak ważnym etapem tworzenia programów komputerowych. Otóż kod jest zazwyczaj bardzo skomplikowany i składa się z gigantycznej ilości znaków czy też komend. W takim gąszczu bardzo łatwo o minimalny błąd. Jeden takowy błąd może wpłynąć negatywnie na działanie całego programu komputerowego. Dlatego też testuje się wszystkie programy jak najbardziej dokładnie przed wypuszczeniem ich na rynek. Mimo testów i poprawek często zdarza się, iż takowy program i tak będzie zawierał błędy. Dlatego też ważne jest jego dalsze utrzymanie. Mowa tu zarówno o odpowiednich późniejszych poprawkach jak i aktualizacjach dostosowujących go do zmieniającego się otoczenia pod kątem oprogramowania.

Testy nowych programów

Zanim nowy program wejdzie na rynek czy też do użytku musi zostać odpowiednio przetestowany. Takowe testowanie jest jednym z elementów procesów programowania czy też mówiąc inaczej tworzeni programów komputerowych. Dlaczego takowe testowanie jest tak ważne? Jak zapewne sporo osób wie programowanie i tworzenie programów komputerowych opiera się w dużej mierze na tworzeniu odpowiedniego kodu programu przy użyciu odpowiedniego, wybranego języka programowania. W efekcie dostajemy kod, który jest ciągiem znaków i linijek. Takowych linijek mogą być dosłownie miliony. Jak zatem można znowu się domyślić nie trudno w takim wypadku o błąd. Postawienie jednego złego znaku czy też postawienie go w nieodpowiednim miejscu lub użycie nieodpowiedniej kolejności może spowodować, iż nasz program będzie działał wadliwie. Dlatego też po napisaniu takowego programu mamy do czynienia właśnie z okresem testów. W takowych testach sprawdza się działanie programu na wielu płaszczyznach w celu wychwycenia wszystkich ewentualnych błędów. Jeżeli uda się takowy błąd w działaniu programu zauważyć następnym etapem jest zlokalizowanie elementu kodu, który jest za takowy błąd odpowiedzialny. Później należy takowy błąd trzeba poprawić i wrócić do testów oprogramowania. Jak się okazuje nawet niezwykle dokładne prace testowe mogą nie ustrzec producentów przed wypuszczeniem na rynek oprogramowania z błędami. Dlatego też mamy później do czynienia z poprawkami i łatkami.

Różne typy oprogramowania

Na rynku oprogramowania mamy do czynienia z wieloma różnymi typami programów i oprogramowania. W niniejszym artykule powiemy kilka słów właśnie o zróżnicowaniu oprogramowania komputerowego pod kątem jego przeznaczenia, czyli tego, do jakich celów takowe oprogramowanie jest pisane czy też tworzone. Zacznijmy od tego, iż można oprogramowanie podzielić na dwie zasadnicze grupy. Z jednej strony może to być oprogramowanie służące do celów związanych z pracą i tym podobnych zadań, a z drugiej strony oprogramowanie komputerowe stworzone z myślą o zapewnieniu użytkownikom rozrywki. W tym drugim przypadku mamy do czynienia w dużej mierze z przeróżnymi grami komputerowymi oraz programami o podobnym przeznaczeniu. W kontekście oprogramowania przeznaczonego do innych celów niż rozrywka również możemy wyróżnić szereg podgrup. Mogą to być na przykład programy edukacyjne. W takim wypadku mogą być one jednocześnie programami z gatunku gier czy ogólnie rozrywki. Ma to za zadanie ułatwić przyswajanie wiedzy. Takowe rozwiązanie sprawdza się w przypadku programów kierowanych do dzieci i młodzieży. Idąc dalej mamy do czynienia z szeregiem programów specjalistycznych wykorzystywanych w konkretnych miejscach przy wykonywaniu konkretnych zadań. Nie możemy również zapominać o grupie systemów operacyjnych. W takim wypadku mamy do czynienia z oprogramowaniem w dużej niezbędnym do funkcjonowania innych typów programów komputerowych.

Tworzenie gier komputerowych

Na rynku oprogramowania komputerowego mamy do czynienia z wieloma różnymi produktami skierowanymi do różnych klientów i służącymi do różnych zadań. Jedną z najlepiej rozwijających się gałęzi tego typu rynku jest ta określana, jako rynek gier komputerowych. Jak się okazuje na świecie cały czas powstają nowe gry komputerowe. Mowa tu zarówno o prostych grach komputerowych czy też takich skierowanych na inne urządzenia jak na przykład telefony komórkowe jak i o najbardziej zaawansowanych i wymagających tytułach przeznaczonych dla graczy dysponujących dość zaawansowanym sprzętem komputerowym. Specjalizacja doprowadziła do tego, iż na rynku mamy do czynienia z specjalnymi platformami czy też tak zwanymi konsolami służącymi wyłącznie do grania. Ich historia tak na prawdę sięga początku gier komputerowych. Od niemal samego początku tworzone specjalne komputery do gier. Obecnie tego typu urządzenia są maksymalnie jak to tylko możliwe dostosowane do najnowocześniejszych i najbardziej wymagających pod względem grafiki gier komputerowych. Specjalnie na takowe platformy tworzone są również gry. Mają one również swoje wersje na typowe komputery stacjonarne, których jak sami wiemy możemy używać do mnóstwa innych zadań niż tylko granie w gry komputerowe. Jest to oczywiste, iż komputery mogą służyć do wielu innych zadań, a gry tak na prawdę nie są tu priorytetem tym niemniej ku uciesze producentów gier wiele osób tego nie zauważa i używa komputerów w dużej mierze właśnie do obsługi oprogramowania komputerowego, jakim są gry.

Rozwój języków programowania

Aby programowanie było w ogóle możliwe muszą istnieć odpowiednie języki programowania, dzięki którym programiści mogą przekazać to, co chcą uzyskać w zrozumiały sposób dla maszyn, jakimi są komputery. Jak nie trudno się domyślić historia języków programowania sięga początków historii samych komputerów. Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Wraz z rozwojem informatyki i budową coraz bardziej zaawansowanych i wydajnych komputerów powstawały coraz bardziej efektywne i wydajne języki programowania, dzięki którym programiści mogli mówiąc kolokwialnie wycisnąć jak najwięcej z takowego sprzętu. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych języków programowania. Te, które są używane obecnie są cały czas unowocześniane tak by dalej mogły maksymalnie wykorzystywać możliwości komputerów oraz stwarzać nowe. Niektóre języki wymierają. Okazuje się, iż nie opłaca się ich dalej rozwijać. Ich miejsce zajmują nowe pomysły dostosowane do możliwości i potrzeb dzisiejszego rynku oprogramowania i dzisiejszych komputerów. Mamy też do czynienia z podziałem na języki programowania, które lepiej sprawdzają się w tworzeniu różnych typów oprogramowania. Oznacza to, iż część języków pasuje tam gdzie inne się nie sprawdzają. Dlatego też przy różnych typach aplikacji i programów możemy spotkać się z różnymi językami programowania. Tak czy inaczej cały czas mamy do czynienia z nieustannymi zmianami i rozwojem języków programowania.

Tworzenie stron internetowych

Jeżeli chcemy mówić o programowaniu zawsze możemy zacząć od najważniejszego i najbardziej rozpoznawalnego elementu składającego się na takowe zagadnienie. Naturalnie jest tu mowa o programowaniu i tworzeniu oprogramowania komputerowego. Jednak to nie wszystko. Różnego rodzaju języki programowania i programowane używane jest w wielu dziedzinach pokrewnych. W niniejszym artykule zajmiemy się jak można się domyślić programowaniem czy też tworzeniem stron internetowych. Również do tworzenia stron internetowych na poziomie podstawowym potrzebna jest znajomość pewnych języków programowania. Są to w dużej mierze języki znaczników umożliwiające zapisanie kodu strony internetowej w zwykłym dokumencie tekstowym za pomocą najprostszych edytorów tekstu. Oczywiście by móc bez problemu tworzyć tego typu kod trzeba znać takowe języki programowania i najczęściej używane komendy czy też znaczniki. Jednym z podstawowych i bardzo popularnych języków służących do tworzenia stron internetowych jest język określany skrótem HTML. Możemy mieć do czynienia również z jego rozbudowaną wersją, czyli językiem XHTML. Tak czy inaczej znając nawet podstawy takowych języków możemy stworzyć prostą stronę internetową. Idąc dalej warto zauważyć, iż przy użyciu odpowiednich narzędzi możemy sobie takowe programowanie uprościć. Tym niemniej do tworzenia profesjonalnych stron internetowych najlepiej wynająć specjalistów w tej dziedzinie.

Aplikacje na telefon komórkowy

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez wielu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Jednym z takowych elementów jest niewątpliwie Internet, który stał się niemal uzależnieniem dla milionów ludzi. Jednak nie o Internecie będzie tu mowa, a telefonach komórkowych i aplikacjach, jakie są na nietworzone. Do tworzenia takowych aplikacji na różnego rodzaju telefony komórkowe używa się specjalnych języków programowania przystosowanych, a wręcz stworzonych do tego by optymalnie zaprogramować telefony komórkowe. Warto zauważyć, że obecne, nowoczesne telefony komórkowe niczym nie różnią się już niemal od komputerów. Tym niemniej oprogramowanie do tego typu urządzeń może być tworzone przy udziale specjalnych języków. Z drugiej jednak strony te najnowocześniejsze mogą obsługiwać oprogramowanie tworzone na komputery. Mamy do czynienia ze specjalnymi systemami operacyjnymi będącymi odwzorowaniem czy też wersją systemów operacyjnych stworzonych do obsługi komputerów. Jak zatem widać telefon komórkowy może być już telefonem już tylko z nazwy. Tak na prawdę posiada szereg innych funkcji. Wszystko to umożliwiają mu wspomniane w tytule aplikacje. Mogą być one odpowiedzialne za wszystko. Od notatników po zaawansowane gry, które przewyższają pod względem, jakości grafiki gry komputerowe sprzed kilku lat. Rynek oprogramowania i aplikacji na telefony komórkowe rozwija się trak szybko jak sam rynek tego typu urządzeń.

Płatne programy komputerowe

Oprogramowanie komputerowe możemy podzielić na wiele grup używając do tego różnych kryteriów. Może to być na przykład przeznaczenie danego programu jak i język programowania, w którym dany program został napisany przez osobę za to odpowiedzialną, czyli przez programistę. Jednak w niniejszym tekście jak zresztą wskazuje na to nagłówek zajmiemy się innym kryterium podziału. Mowa będzie o podziale na płatne programy komputerowe oraz darmowe programy komputerowe. Dokładnie rzecz biorąc zajmiemy się programowaniem płatnym i programami komputerowymi, za które trzeba zapłacić. Na rynku mamy do czynienia z ogromną ilością tego rodzaju oprogramowania. Służy ona nam, na co dzień. W takowym kontekście nie sposób nie wspomnieć o największych korporacjach i największych producentach oprogramowania, którzy w dużej mierze podzielili między siebie rynek światowy. Z jednej strony ma to zalety. Dostajemy cały czas mnóstwo nowego oprogramowania, które zaspokaja nasze wszystkie potrzeby. Jednak ma to również swoje złe strony. Bardzo często zdarza się, bowiem iż takowi producenci maksymalnie wykorzystują swoich klientów. Wprowadzają na rynek oprogramowanie, któro niezbyt się różni od poprzednich wersji. Klient zachęcony kampanią reklamową nabywa coś, co jest w dużej mierze tylko kosmetyczną przeróbką wcześniejszej wersji. Dlatego też mamy do czynienia z darmowym oprogramowaniem, które może być lepsze i przede wszystkim bezpłatne.

Darmowe programy komputerowe

Rynek programów komputerowych to bardzo poważna część przemysłu. Jak się okazuje w takim wypadku mamy do czynienia z miliardowymi obrotami na całym świecie. Oczywiście nie wszystkie programy czy też aplikacje stanowią towar, na którym jego twórcy chcą zarabiać. Mamy też do czynienia z dość obszerną grupą programów darmowych. Właśnie o tym jak wskazuje tytuł niniejszego artykułu będzie tu krótko mowa. Otóż chodzi tu o oprogramowanie darmowe. Jakie mogą to być programy i kto zajmuje się programowaniem za darmo? Otóż jak się okazuje darmowe mogą być zwykłe, proste programy służące na przykład do odtwarzania plików muzycznych czy plików wideo. Jednak z drugiej strony możemy mieć do czynienia z oprogramowaniem niezwykle zaawansowanym. W takim wypadku mowa jest oczywiście o systemach operacyjnych. Takowe darmowe systemy operacyjne są bardzo popularne wśród osób posiadających większą wiedzę z zakresu informatyki. Jest to spowodowane tym, iż takowe systemy nie mają tak łatwego i intuicyjnego w obsłudze interfejsu. Wymagają znajomości wielu komend. Z drugiej jednak strony mogą być o wiele bardziej efektywne oraz stabilniejsze od swoich drogich odpowiedników. Kto zajmuje się tworzeniem takowego oprogramowania? Mogą to być na przykład osoby czy też firmy walczące z wyzyskiem wielkich korporacji, które na kosmetycznych zmianach swoich programów zarabiają miliardy euro czy też dolarów rocznie wykorzystując swoją pozycję na rynku i brak alternatywy dla klientów.

Tworzenie programów komputerowych

Wielu osobom na dźwięk słów tworzenie programów komputerowych od razu wydaje się, iż jest to niebywale trudne zajęcie. Można powiedzieć, iż takowe wrażenie jest jak najbardziej uzasadnione. Tworzenie oprogramowania zwłaszcza tego zaawansowanego jest raczej trudnym i przede wszystkim żmudnym zajęciem. Nie przypomina to też tego, co możemy zobaczyć w filmach sensacyjnych czy z gatunku fikcji naukowej. W rzeczywistości jest to o wiele trudniejsze i mniej efektowne. Programowanie polega na zaprojektowaniu i stworzeniu danego oprogramowania wykonującego określone zadanie przy użyciu wybranego języka programowania. Jak się okazuje do wyboru mamy na prawdę dużo. To, w jakim języku programowania powstanie dany program zależy od tego, jaka jest indywidualna polityka danej firmy zajmującej się oprogramowaniem, co dana firma preferuje jak i od tego, jakie dany program ma spełniać zadanie. W dużej mierze można to ująć tak, iż niektóre języki nadają się do tworzenia określonych typów programów bardziej niż inne. Tworzenie oprogramowania komputerowego wymaga napisania w danym języku wielu linijek kodu. Takowa ilość idzie w miliony. Jak zatem widać nie trudno tu o pomyłkę. Dlatego też jednym z bardzo ważnych elementów tworzenia oprogramowania jest jego testowanie i wprowadzanie odpowiednich poprawek. Nawet mimo tego typu testów i optymalizacji zdarzają się błędy, których wychwycenie jest możliwe jedynie na etapie praktycznego użytkowania programu.